Manja slova Veća slova RSSVodici

14.03.2008.

EVIDENCIJA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE

EVIDENCIJA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE Download

27.12.2007.

IZVJEŠTAJ DIREKCIJE ZA JAVNE NABAVKE ZA 2007 GODINU (aspekt evropske integracije međunarodna saradnja)

Direkcija za javne nabavke kao novi organ uprave u strukturi organizacije državne uprave Crne Gore, počela je sa radom 01. juna 2007. godine. Njena ovlašćenja utvrđena su novim Zakonom o javnim nabavkama, koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore, broj 46/06, od 21. jula 2006. godine. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave Sl list RCG, br. 72/06, odredbama člana 42a, decidno je uređen djelokrug poslova DirekcijeDownload

11.12.2007.

LISTA OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

LISTA OBVEZNIKA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


...Download

05.12.2007.

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJA U POSJEDU DIREKCIJE ZA JAVNE NABAVKE PODGORICA 05.12.2007.

Sjedište i adresa Direkcije za javne nabavke je u Podgorici, ulica Ivana Crnojevića broj 107/3.
Lica ovlašćena za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama su: Ljiljana Miličković, samostalni namještenik III e-mail ljiljana.milickovic@mn.yu i Goran Vojinović, Viši savjetnik II e-mail goran_djn@yahoo.com u Sektoru za poslove javnih nabavki;

Lice nadležno za donošenje rješenja je direktor Direkcije za javne nabavke Mersad Mujević i pomoćnik direktora Ivan Krkeljić. tel. br. 081 665-769, 081 665-749, 081 665-739 i Fax br. 081 665-768.

...Download