Manja slova Veća slova RSSInfo

23.01.2008.

Nešto o ekonomiji javnih nabavki 23.01.2008.

U kojoj mjeri centralizovati javne nabavke?

...Download

23.01.2008.

Kreiranje i primjena sistema elektronskih nabavki: pravni okvir, ekonomska analiza i iskustvo Italije 23.01.2008.

Javne nabavke u evropskom pravnom okviru: okvirsni sporazumi, elektronska aukcija i dinamični sistem nabavki

...Download

15.01.2008.

Dodjela ugovora o javnoj nabavci usluga putem konkursa (mišljenje)

I. Zakonom o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br 46/06 poglavljem IV, uređeni su posebni slučajevi dodjele ugovora o javnoj nabavci usluga (javna nabavka putem konkursa za izradu idejnog rješenja i javna nabavka konsultantskih usluga)
II. Rješenja o dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge putem konkursa uređena su članom 75 Zakona o javnim nabavkama.
Predmet javne nabavke, prema ovim rješenjima, obuhvata konkurse za nacrte, planove ili dizajne koji su sastavni dio postupka za dodjelu ugovora o javnoj nabavci usluga kao i samostalne konkurse za nacrte, planove ili dizajne, s dodjelom nagrade i plaćanjem učesnicima u slučajevima usluga navedenih u Aneksu I, osim usluga glasovne telefonije, radio-telefonije, pejdžinga i satelitskih usluga iz tačke 5 Aneksa IDownload

27.12.2007.

UVODNI GOVOR Direktor Direkcije za javne nabavke RCG Gospodin Mersad Z Mujević

UVODNI GOVOR
Direktor Direkcije za javne nabavke RCG
Gospodin Mersad Z Mujević


Dame i gospodo,

Sa posebnim zadovoljstvom otvaram seminar Funkcionisanje sistema javnih nabavki u zemljama EU sa osvrtom na zakonodavni i institucionalni okvir , organizovan u zajedničkoj inicijativi Direkcije za javne nabavke RCG i Sigma programa. (Sigma je zajednička inicijativa OECD ea Centra sa saradnju sa ekonomijama nečlanica i Phare programa Evropske unije, inicijativa pruža podršku naporima u reformi državne uprave zemljama u tranziciji).

Takođe želim da vam prenesem srdačne pozdrave ministra finansija gospodina Lukšića i da vas uvjerim da mi u potpunosti podržavamo velike napore Sigme u stvaranju optimalnih preduslova za saradnju i komunikaciju sa državama jugoistočne Evrope na putu ka stvaranju velike ujedinjene EvropeDownload

31.10.2005.

LISTA UGOVORA ZA PERIOD 01.01. 31.12.2004. GODINE

LISTA UGOVORA ZA PERIOD 01.01. 31.12.2004. GODINE


MINISTARSTVO FINANSIJA