Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Инфо

14.10.2008.

ДИРЕКЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОДГОРИЦА 14.10.2008.

ШОПИНГ ДРЖАВЕНЕ ЈУ И ЈП И НЕП. СП.
...Доwнлоад

14.10.2008.

ДИРЕКЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОДГОРИЦА 14.10.2008.

Извјештај о спроведеним поступцима јавних набавки у 2007 години (додијељени уговори о јавним набавкама) - органи јед.лок.самоуправе
... Доwнлоад

14.10.2008.

ДИРЕКЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОДГОРИЦА 14.10.2008.

Извјештај о спроведеним поступцима јавних набавки у 2007 години (додијељени уговори о јавним набавкама) - локална ЈП и ЈУ
...Доwнлоад

14.10.2008.

ДИРЕКЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОДГОРИЦА 14.10.2008.

Извјештај о спроведеним поступцима јавних набавки у 2007 години (додијељени уговори о јавним набавкама) - државни органи
...Доwнлоад

14.10.2008.

ДИРЕКЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОДГОРИЦА 14.10.2008.

Извјештај о спроведеним поступцима јавних набавки у 2007 години (додијељени уговори о јавним набавкама) - државне ЈУ и ЈП
...Доwнлоад

09.07.2008.

Дирекција за јавне набавке Црне Горе, Подгорица 09.07.1008.

ИЗВЈЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У ЦРНОЈ ГОРИ ЗА 2007. ГОДИНУ
...Доwнлоад

24.01.2008.

Јавне набавке у ЕУ: најновији трендови 24.01.2008.

Најновији трендови
Спровођење нових материјално-правних прописа - Регулативе 2004/17 и 2004/18
Саопштење о тумачењу о набавкама изван домена Регулатива (октобар 06)
Допуњене регулативе о жалбеном поступку (јун 07)
Нацрт регулативе о набавкама у области одбране (октобар 07.)
Преглед
Доwнлоад

24.01.2008.

Румунско искуство у јавним набавкама 24.01.2008.

АССИ је аутономна јавна институција која се бави владиним питањима уз координацију Министарства ИТ&Ц
АССИ је оператор националних владиних служби као што је:
www.е-гувернаре.ро ТНационални електронски систем
www.е-лицитатие.ро Електронски систем за јавне набавке

...Доwнлоад

24.01.2008.

Публиковање огласа о набавкама 24.01.2008.

Генерално о систему публиковања огласа о јавни набавкама у Пољској. Еволуција система публиковања
Два главна периода
Прије приступања ЕУ
Пољска као чланица ЕУ

...Доwнлоад

23.01.2008.

Структура и функције институције за централне јавне набавке у ЕУ- Савјет за јавне набавке, Мадјарске 23.01.2008.

Структура Савјета зу јавне набавке
ИИ. Правни основ
ИИИ. Функције Савјета за јавне набавке
ИВ. Активност праћења
В. Статистичке обавезе
...Доwнлоад