Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Инфо

24.02.2009.

ЖЕЉЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ЦРНЕ ГОРЕ АД-ПОДГОРИЦА 24.02.2009.

Дирекција за јавне набавке размотрила је Ваш захтјев за давање мишљења који се односи на примјену члана 14 Закона о јавним набавкама и с тим у вези, у оквиру надлежности Дирекције, указује на сљедеће:
Законом о јавним набавкама (Сл. лист РЦГ, бр. 46/06), чланом 14 уређена су питања која се односе на конфликт интереса у поступку јавних набавки.

Појединачним одредбама назначеног члана о конфликту интереса утврђено је сљедеће:
...Доwнлоад

24.02.2009.

САВЕЗ СИНДИКАТА ЦРНЕ ГОРЕ ПОДГОРИЦА 24.02.2009.

Дирекција за јавне набавке размотрила је Ваш захтјев за давање мишљења о томе да ли је Савез синдиката Црне Горе, обвезник примјене Закона о јавним набавкама, и стим у вези, указује на сљедеће:
Законом о јавним набавкама ("Сл. лист РЦГ" број 46/06), чланом 2, поред осталог, одређено је да су набавку роба и услуга и уступање извођења радова, по овом закону, обавезни да спроводе:
...Доwнлоад

24.02.2009.

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ ПОДГОРИЦА 24.02.2009.

Дирекција за јавне набавке размотрила је Ваш захтјев за давање мишљења о томе да ли је Институт за стандардизацију, обвезник примјене Зсакона о јавним набавкама, и стим у вези, указује на сљедеће:
Законом о јавним набавкама ("Сл. лист РЦГ" број 46/06), чланом 2, поред осталог, одређено је да набавку роба и услуга и уступање извођења радова, по овом закону, обавезни су да спроводе:
...Доwнлоад

22.01.2009.

ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ СПРОВЕДЕНИХ ШОПИНГ МЕТОДОМ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2008. ГОДИНЕ (СТАТИСТИЧКИ ИЗВЈЕШТАЈ) 22.01.2009.

Извјештај о спроведеним поступцима јавних набавки у 2008. години (додијељени уговори о јавним набавкама) - државне ЈУ и ЈП
...Доwнлоад

05.12.2008.

Примјена члана 88 Закона о јавним набавкама - рок за подношење приговора у току поступка јавне набавке м и ш љ е њ е. 05.12.2008.

Дирекцији за јавне набавке обратило се више наручилаца, са захтијевом за давање савјетодавних и консултантских услуга о примјени члана 88 Закона о јавним набавкама у дијелу који се односи на рок за подношење приговора у току поступка јавне набавке.
С тим у вези, Дирекција за јавне набавке указује на сљедеће:

Законом о јавним набавкама (Сл. лист РЦГ, бр. 46/06), поглављенм ВИИИ (чл. 86-102) уређена су питања која се односе на контролу примјене Закона и заштита права понуђача у поступку јавне набавке.

...Доwнлоад

05.12.2008.

Спровођење поступака додјеле уговора о јавној набавци путем непосредног прикупљања понуда (шопинг метода) - мишљење 05.12.2008.

Дирекцији за јавне набавке и поред мишљења објављеном на интернет страници, обратило се више наручилаца, са захтијевом за давање савјетодавних и консултантских услуга о примјени Закона о јавним набавкама, у дијелу одредби о спровођењу поступка јавне набавке путем непосредног прикупљања понуда - шопинг методом. Поводом тога, Дирекција за јавне набвке и Комисија за контролу поступка јавних набавки су на заједничком састанку, у оквиру својих надлежности, припремиле мишљење и начелни став, у циљу правилне примјене Закона о јавним набавкама, а које се односи на спровођење поступка јавне набавке путем непосредног прикупљања понуда (шопинг метода).
С тим у вези, Дирекција за јавне набавке указује на сљедеће:

ИДоwнлоад

14.10.2008.

ДИРЕКЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОДГОРИЦА 14.10.2008.

Листа обвезника који нијесу доставили извјештај о јавним набавкама
Државни органи:
Управа поморске сигурности, Управа за шуме, Сеизмолошки завод, Дирекција за развој малих и средњих предузећа, Секретаријат за европске интеграције, Државни протокол, Апелациони суд, Привредни суд у Бијелом Пољу, Привредни суд у Подгорици, Врховни државни тужилац, Виши државни тужиоци и Основни државни тужиоци (осим Основни државни тужилац у Х.Новом који је доставио извјештај), Вијеће за прекршаје, подручни органи за прекршаје (осим подручних органа за прекршаје у Подгорици, Б.Пољу, Улцињу, Котору, Цетињу, Никшићу, Колашину и Беранама, који су доставили извјештај);
...Доwнлоад

14.10.2008.

ДИРЕКЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОДГОРИЦА 14.10.2008.

ШОПИНГ ДРЖАВНИ ОРГАНИ
...Доwнлоад

14.10.2008.

ДИРЕКЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОДГОРИЦА 14.10.2008.

ШОПИНГ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
...Доwнлоад

14.10.2008.

ДИРЕКЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПОДГОРИЦА 14.10.2008.

ШОПИНГ ЛОКАЛНА ЈП И ЈУ
...Доwнлоад