Manja slova Veća slova RSSInfo

24.02.2009.

ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE AD-PODGORICA 24.02.2009.

Direkcija za javne nabavke razmotrila je Vaš zahtjev za davanje mišljenja koji se odnosi na primjenu člana 14 Zakona o javnim nabavkama i s tim u vezi, u okviru nadležnosti Direkcije, ukazuje na sljedeće:

Zakonom o javnim nabavkama (Sl. list RCG, br. 46/06), članom 14 uređena su pitanja koja se odnose na konflikt interesa u postupku javnih nabavki.

Pojedinačnim odredbama naznačenog člana o konfliktu interesa utvrđeno je sljedeće:
...Download

24.02.2009.

SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE PODGORICA 24.02.2009.

Direkcija za javne nabavke razmotrila je Vaš zahtjev za davanje mišljenja o tome da li je Savez sindikata Crne Gore, obveznik primjene Zakona o javnim nabavkama, i stim u vezi, ukazuje na sljedeće:

Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. list RCG" broj 46/06), članom 2, pored ostalog, određeno je da su nabavku roba i usluga i ustupanje izvođenja radova, po ovom zakonu, obavezni da sprovode:
...Download

24.02.2009.

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU PODGORICA 24.02.2009.

Direkcija za javne nabavke razmotrila je Vaš zahtjev za davanje mišljenja o tome da li je Institut za standardizaciju, obveznik primjene Zsakona o javnim nabavkama, i stim u vezi, ukazuje na sljedeće:

Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. list RCG" broj 46/06), članom 2, pored ostalog, određeno je da nabavku roba i usluga i ustupanje izvođenja radova, po ovom zakonu, obavezni su da sprovode:
...Download

22.01.2009.

IZVJEŠTAJ O POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI SPROVEDENIH ŠOPING METODOM ZA PERIOD JANUAR-JUN 2008. GODINE (STATISTIČKI IZVJEŠTAJ) 22.01.2009.

Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki u 2008. godini (dodijeljeni ugovori o javnim nabavkama) - državne JU i JP
...Download

05.12.2008.

Primjena člana 88 Zakona o javnim nabavkama - rok za podnošenje prigovora u toku postupka javne nabavke m i š lj e nj e. 05.12.2008.

Direkciji za javne nabavke obratilo se više naručilaca, sa zahtijevom za davanje savjetodavnih i konsultantskih usluga o primjeni člana 88 Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prigovora u toku postupka javne nabavke.

S tim u vezi, Direkcija za javne nabavke ukazuje na sljedeće:

Zakonom o javnim nabavkama (Sl. list RCG, br. 46/06), poglavljenm VIII (čl. 86-102) uređena su pitanja koja se odnose na kontrolu primjene Zakona i zaštita prava ponuđača u postupku javne nabavke.

...Download

05.12.2008.

Sprovođenje postupaka dodjele ugovora o javnoj nabavci putem neposrednog prikupljanja ponuda (šoping metoda) - mišljenje 05.12.2008.

Direkciji za javne nabavke i pored mišljenja objavljenom na internet stranici, obratilo se više naručilaca, sa zahtijevom za davanje savjetodavnih i konsultantskih usluga o primjeni Zakona o javnim nabavkama, u dijelu odredbi o sprovođenju postupka javne nabavke putem neposrednog prikupljanja ponuda - šoping metodom. Povodom toga, Direkcija za javne nabvke i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki su na zajedničkom sastanku, u okviru svojih nadležnosti, pripremile mišljenje i načelni stav, u cilju pravilne primjene Zakona o javnim nabavkama, a koje se odnosi na sprovođenje postupka javne nabavke putem neposrednog prikupljanja ponuda (šoping metoda).

S tim u vezi, Direkcija za javne nabavke ukazuje na sljedeće:

IDownload

14.10.2008.

DIREKCIJA JAVNIH NABAVKI PODGORICA 14.10.2008.

Lista obveznika koji nijesu dostavili izvještaj o javnim nabavkama

Državni organi:
Uprava pomorske sigurnosti, Uprava za šume, Seizmološki zavod, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Sekretarijat za evropske integracije, Državni protokol, Apelacioni sud, Privredni sud u Bijelom Polju, Privredni sud u Podgorici, Vrhovni državni tužilac, Viši državni tužioci i Osnovni državni tužioci (osim Osnovni državni tužilac u H.Novom koji je dostavio izvještaj), Vijeće za prekršaje, područni organi za prekršaje (osim područnih organa za prekršaje u Podgorici, B.Polju, Ulcinju, Kotoru, Cetinju, Nikšiću, Kolašinu i Beranama, koji su dostavili izvještaj);
...Download

14.10.2008.

DIREKCIJA JAVNIH NABAVKI PODGORICA 14.10.2008.

ŠOPING DRŽAVNI ORGANI


...Download

14.10.2008.

DIREKCIJA JAVNIH NABAVKI PODGORICA 14.10.2008.

ŠOPING ORGANA LOKALNE UPRAVE


...Download

14.10.2008.

DIREKCIJA JAVNIH NABAVKI PODGORICA 14.10.2008.

ŠOPING LOKALNA JP I JU...Download