Manja slova Veća slova RSSVijesti

05.02.2007.

Saopštenje za javnost sa sjednice Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki 05.02.2007.

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, na sjednici održanoj 05 februara t.g., razmotrila je sedam izjavljenih žalbi, i donijela slijedeće odluke:
...Download

24.01.2007.

Saopštenje za javnost sa sjednice Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki 24.01.2007.

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, na sjednici održanoj 24 januara t.g. , razmotrila je tri izjavljene žalbe, i donijela slijedeće odluke:...Download

15.01.2007.

Saopštenje za javnost sa sjednice Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki 15.01.2007 god.

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, na sjednici održanoj 15 januara t.g. razmotrila je četiri izjavljene žalbe, i donijela slijedeće odluke:
...Download

27.12.2006.

Saopštenje za javnost sa sjednice Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki 27.12.2006.

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, na sjednici održanoj 27 decembra t.g., razmotrila je pet izjavljenih žalbi, i donijela slijedeće odluke:
...Download

20.12.2006.

Odluka Državne komisije po izjavljenoj žalbi Axalto SA (Gemalto), Francuska, na pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva na javno nadmetanje

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki (u daljem tekstu: Državna komisija), na osnovu člana 93. Zakona o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br. 46/2006) i čl. 219., 221. i 234. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list RCG", br. 60/03), rješavajući po žalbi Axalto SA (Gemalto), Francuska, izjavljenoj na odluku o izboru najpovoljnije ponude Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 404/06-37837/2 od 14.11.2006 godine, za nabavku Sistema za izradu identifikacionih dokumenata, u sjednici održanoj dana 20.12.2006. godine, donijela je
R J E Š E N J E...Download

20.12.2006.

Saopštenje za javnost sa sjednice Komisije 20.12.2006.


Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, na sjednica održanoj dana 20.12.2006 godine, razmotrila je četiri izjavljene žalbe, i donijela slijedeće odluke:
...Download

06.12.2006.

Saopštenje za javnost Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki sa sjednice održane 06.12.2006. god.

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, na sjednici održanoj 6 decembra t.g., razmotrila je tri izjavljene žalbe, i donijela slijedeće odluke:
...Download

04.12.2006.

Pariz: Predstavnici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki i Komisije za utvrđivanje konflikta interesa učestvovali na OECD Forumu političkog dijaloga

Predstavnici Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki i Komisije za utvrđivanje konflikta interesa uzeli su učešće na OECD Forumu političkog dijaloga: Promocija dobrog upravljanja i integriteta u javnim nabavkama, održanom u Parizu 30. novembra i 01. decembra 2006. godine...

28.11.2006.

Saopštenje za javnost sa sjednice Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki 28.11.2006.

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, na sjednici održanoj 28 novembra t.g., razmotrila je tri izjavljene žalbe, i donijela slijedeće odluke:
...Download

17.10.2006.

Saopštenje za javnost sa sjednice Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki 17.10. 2006 god.

Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, na sjednici održanoj 17 oktobra t.g., razmotrila je jednu izjavljenu žalbu, i donijela slijedeću odluku:
...Download