Manja slova Veća slova RSSVijesti

14.10.2008.

Informacija o prijavljenim slučajevima kršenja postupaka javnih nabavki 14.10.2008.

U skladu sa obavezama utvrđenim Nacionalnim akcionim planom za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, Direkcija za javne nabavke, u okviru nadležnosti utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama (Službeni list RCG, broj 46/06) i djelokrugom utvrđenim Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, sačinila je Informaciju o prijavljenim slučajevima kršenja postupaka javnih nabavki. Radi se o prijavama dostavljenim Direkciji radi daljeg dostavljanja nadležnim organima, odnosno radi obavještavanja organa, tako da ove prijave ne znače da je u tim postupcima javnih nabavki počinjeno krivično djelo, prekršaj ili druga nedozvoljena aktivnost. U nadležnosti je drugih državnih organa da utvrde eventualno postojanje tih nezakonitostiDownload

26.08.2008.

Obavještenje

Svim obveznicima primjene Zakona o javnim nabavkama


U cilju realizacije aktivnosti u okviru nadležnosti Direkcije za javne nabavke, posebno unaprjeđenja informisanosti u javnim nabavkama, ostvarivanja saradnje svih učesnika u postupcima javnih nabavki, organizovanja obuke kadrova i ostvarivanja načela transparentnosti, zahtijevamo od obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama koji nijesu realizovali ovu obavezu, da Direkciji za javne nabavke dostave:

- Ime i prezime ovlašćenog službenika za javne nabavke, broj telefona za kontakt i e-mail adresu.

Podatke dostaviti putem poštanske pošiljke, na adresu Ivana Crnojevića broj 107/3 Podgorica, faxa broj 020-665-768 i na e-mail goran_djn@yahoo.com.

Download

21.07.2008.

Obavještenje

Potrebe za obukom u oblasti javnih nabavki

Shodno odredbama člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama, u dijelu ovlašćenja koja se odnose na učestvovanje i saradnju u organizovanju obuke kadrova za vršenje poslova javnih nabavki (Službeni list RCG, broj 46/06), i ovlašćenjima Uprave za kadrove utvrđenim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima(Sl.list RCG,br.27/04 i 31/05) u dijelu obaveze sprovođenja obuke zaposlenih, kao i prihvaćenim obavezama iz drugih relevantnih dokumenata kojim su utvrđene pojedinačne obaveze ovih organa, Uprava za kadrove i Direkcija za javne nabavke su u obavezi da izrade Plan potreba za obukom u oblasti javnih nabavki i da sprovedu obuke u ovoj oblasti, u skladu sa planiranim rokovimaDownload

22.02.2008.

Obavještenje - Urgencija

SVIM OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


Predemet: Obavještenje - Urgencija


Obavještavaju se obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama (kao i službenici za javne nabavke) koji nijesu dostavili Izvještaj o javnim nabavkama za 2007. godinu, na obavezu da Direkciji za javne nabavke, što hitnije, a najkasnije do 28 februara 2008. godine, dostave Izvještaj o ugovorima o javnim nabavkama zaključenim prethodne (2007) godine, prema standardnim formularima za primjenu člana 84 Zakona - Način evidentiranja podataka o javnim nabavkama.
Podatke je potrebno dostaviti i u pisanoj i u elektonskoj formi na e-mail goran_djn@yahoo.com

Potrebna obavještenja objavljena su na internet stranici Direkcije 11.01. 2008. godine.

Molimo za hitnost u postupanjuDownload

06.02.2008.

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama ( ,,Sl list RCG br 46/06), da su obavezni da u Obrascu Oglasa za javno nadmetanje, na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama pored obaveznih uslova predviđenih u članu 35. ovog Zakona, iskažu i procijenjenu vrijednost javne nabavke a u skladu sa uslovima i načinom određivanja vrijednosti javne nabavke (,,Sl. List RCG br 71/06).


S poštovanjem,


Direktor,
Mersad Z. Mujević

...Download

15.01.2008.

OBAVJEŠTENJE

Direkcija za javne nabavke Vlade Republike Crne Gore u saradnji sa predstavnicima SIGME (Support for Improvement in Governance and Management), organizuje seminar na temu Praktična implementacija sistema javnih nabavki u zemljama Evropske Unije, koji će se, 23 i 24 januara (srijeda i četvrtak) 2008. godine sa početkom u 9:30 časova, održati u Hotelu Podgorica, u Podgorici.Direktor
Mersad Mujević

Download

15.01.2008.

OBAVJEŠTENJE

Predemet: Sprovođenje postupaka dodjele ugovora o javnoj nabavci putem neposrednog prikupljanja ponuda (šoping metoda) - mišljenje

I. Zakonom o javnim nabavkama (Službeni list RCG, br 46/06 poglavljem V, uređeni su posebni slučajevi dodjele ugovora o javnoj nabavci male vrijednosti (javna nabavka putem neposrednog prikupljanja ponuda i javna nabavka putem neposrednog sporazuma)
II. Rješenja o dodjeli ugovora o javnoj nabavci male vrijednosti (šoping metodom) uređena su članom 77 Zakona o javnim nabavkama i to:
- postupak dodjele javne nabavke neposrednim prikupljanjem ponuda (šoping metoda), sprovodi se putem prikupljanja najmanje tri ponude obaveza javnog otvaranja ponuda,
Download

11.01.2008.

OBAVJEŠTENJE

SVIM OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


Predemet: Obavještenje

I. Zakonom o javnim nabavkama (Službeni list RCG, broj 46/06) članom 78 propisano je da se javne nabavke čija je vrijednost do 2.000 eura mogu sprovesti putem neposrednog sporazuma te da je naručilac obavezan da obezbijedi da ukupna godišnja vrijednost takvih nabavki ne prelazi 10% njegovog ukupnog godišnjeg budžeta za nabavke.
Službenik za javne nabavke obavezan je da vodi evidenciju javnih nabavki koje se sprovode putem neposrednog sporazuma i iskaže broj, vrijednost i naziv dobavljača u godišnjem izvještaju nadležnom organu uprave (Direkciji za javne nabavke)Download

11.12.2007.

OBAVJEŠTENJE

Direkcija za javne nabavke, utvrdila je listu obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama, koja je objavljena na sajtu Direkcije.
Potrebno je da obveznici primjene Zakona dostave Direkciji:
1. Ime i prezime ovlašćenog službenika za javne nabavke, broj telefona za kontakt i e-mail adresu.
2. Podatke dostaviti putem faxa broj 081-665-768, i na e-mail zilha.nabavka@mn.yu i na e-mail ljilja.nabavka@mn.yu.Direktor,
Mersad Z Mujević

16.11.2007.

OBAVJEŠTENJE

Zakonom o javnim nabavkama (Sl. list RCG, br. 46/06), članom 27, uređena su pitanja koja se odnose na plan javne nabavke i obezbjeđivanje sredstava za javne nabavke.

Saglasno tim određenjima, naručilac može da započne postupak javne nabavke, samo ako je javna nabavka utvrđena u planu javnih nabavki naručioca i ako je za tu nabavku obezbijedio odgovarajuća sredstva koja su raspoloživa za svako plaćanje predviđeno ugovorom.
Svaki naručilac koji u narednoj budžetskoj i poslovnoj godini namjerava da izvrši javnu nabavku, čiji iznos prelazi 100.000 eura, dužan je da donese i objavi, na način predviđen ovim zakonom (utvrđen standardnim formularom - (Sl. list RCG, br. 71/06), plan javne nabavke najkasnije do kraja prethodne godineDownload