Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Вијести

08.06.2009.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 08.06.2009.

Обавезници примјене Закона о јавним набавкама дужни су да доставе Одлуке и то:
- Одлуку о додјели уговора по свим позивима за јавно надметање
- Одлуку о додјели уговора у преговарачком поступку без претходног објављивања позива за јавно надметање
- Одлуку о набавкама мале вриједности
- Одлуку о поништавању јавног надметања
поред достављања у електронском облику ради објављивања на интернет страници Дирекције, достављају и у писаној форми, потписану од стране овлашћеног лица и снабдјевену печатом надлежног органа.

Доwнлоад

20.05.2009.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 20.05.2009.

АНЕКС ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ СЛУЧАЈЕВИМА КРШЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ (н о в и с л у ч а ј е в и )
( Основна информација је објављена на интернет страници Дирекције за јавне набавке 14.10.2008 год.)

...Доwнлоад

16.02.2009.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 16.02.2009.

СВИМ ОБВЕЗНИЦИМА ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Обавјештење

Наручилац је дужан да Дирекцији за јавне набавке ЦГ најкасније до 28.фебруара текуће године достави ИЗВЈЕШТАЈ о уговорима о јавним набакама закљученим претходне године(Члан 84.Став 3.Закона о јавним набавкама).

При томе,сама садржина и форма извјештаја је ближе прописана од стране Министарства финансија а на приједлог Дирекције стандардним формуларима и образцима за евидентирање података о јавним набавкама(Сл.Лист РЦГ бр.71/06,67/08 и 23/07).

Детаљне информације о начину припреме и подношењу извјештаја налазе се у публикацији Водичу кроз систем јавних набавки у Црној Гори са чијом садржином се наручиоци могу упознати и на сајту Дирекције за јавне набавке(www.дјн.влада.цг.yу или www.дјн.гов.ме),а могу се добити и у Дирекцији за јавне набавкеДоwнлоад

15.01.2009.

ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА ИЗВЈЕШТАЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2008.ГОДИНУ

СВИМ ОБВЕЗНИЦИМА ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА


Предмет: Обавјештење о обавези достављања извјештаја о јавним набавкама

Законом о јавним набавкама (Службени лист РЦГ, број 46/06) у дијелу који се односи на вођење евиденције о јавним набавкама одређено је да су наручиоци обвезници примјене Закона, дужни да прикупљају и евидентирају одређене податке о додијељеним уговорима о јавној набавци у складу са овим законом, при чему су дужни да податке евидентирају посебно за додјелу уговора о јавним набавкама роба, о јавним набавкама услуга и о јавним набавкама радова.
Наручиоци су такође дужни, да Дирекцији за јавне набавке, најкасније до 28. фебруара текуће (2009) године, доставе извјештај о уговорима о јавним набавкама закљученим претходне године (2008)Доwнлоад

26.12.2008.

Иновирана листа обвезника примјене Закона о јавним набавкама (Сл. лист РЦГ број 46/06) 26.12.2008.

У складу са својим овлашћењем утврђеним чланом 2 став 3 Закона о јавним набавкама (Сл. лист РЦГ број 46/06), Дирекција је у обавези да ажурира листу обвезника примјене закона и исту објави на својој интернет страници

05.12.2008.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 05.12.2008.

СВИМ ОБВЕЗНИЦИМА ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Предмет: Обавеза припреме Плана јавних набавки и претходног расписа и објављивање на нтернет страници Дирекције за јавне набавке

Законом о јавним набавкама (Сл. лист РЦГ, бр. 46/06), чланом 27, уређена су питања која се односе на план јавне набавке и обезбјеђивање средстава за јавне набавке.
Сагласно тим одређењима, наручилац може да започне поступак јавне набавке, само ако је јавна набавка утврђена у плану јавних набавки наручиоца и ако је за ту набавку обезбиједио одговарајућа средства која су расположива за свако плаћање предвиђено уговором.
Сваки наручилац који у наредној буџетској и пословној години намјерава да изврши јавну набавку, чији износ прелази 100.000 еура, дужан је да донесе и објави, на начин предвиђен овим законом (утврђен стандардним формуларом - (Сл. лист РЦГ, брДоwнлоад

05.12.2008.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 05.12.2008.

Предемет: Примјена члана 88 Закона о јавним набавкама - рок за подношење приговора у току поступка јавне набавке м и ш љ е њ е.
Дирекцији за јавне набавке обратило се више наручилаца, са захтијевом за давање савјетодавних и консултантских услуга о примјени члана 88 Закона о јавним набавкама у дијелу који се односи на рок за подношење приговора у току поступка јавне набавке.

С тим у вези, Дирекција за јавне набавке указује на сљедеће:

Законом о јавним набавкама (Сл. лист РЦГ, бр. 46/06), поглављенм ВИИИ (чл. 86-102) уређена су питања која се односе на контролу примјене Закона и заштита права понуђача у поступку јавне набавке.

...Доwнлоад

05.12.2008.

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 05.12.2008.

Предемет: Спровођење поступака додјеле уговора о јавној набавци путем непосредног прикупљања понуда (шопинг метода) - мишљење
Дирекцији за јавне набавке и поред мишљења објављеном на интернет страници, обратило се више наручилаца, са захтијевом за давање савјетодавних и консултантских услуга о примјени Закона о јавним набавкама, у дијелу одредби о спровођењу поступка јавне набавке путем непосредног прикупљања понуда - шопинг методом. Поводом тога, Дирекција за јавне набвке и Комисија за контролу поступка јавних набавки су на заједничком састанку, у оквиру својих надлежности, припремиле мишљење и начелни став, у циљу правилне примјене Закона о јавним набавкама, а које се односи на спровођење поступка јавне набавке путем непосредног прикупљања понуда (шопинг метода).

С тим у вези, Дирекција за јавне набавке указује на сљедеће:

Доwнлоад

31.10.2008.

Дирекција за јавне набавке Подгорица 31.10.2008.

Обавјештење
Дирекција за јавне набавке, сагласно овлашћењу утврђеном одредбама члана 84 став 2 Закона о јавним набавкама (Службени лист РЦГ, број 46/06), којим је одређено да надлежни орган управе - Дирекција за јавне набавке, утврђује обрасце за евидентирање података о јавним набавкама, извршила је допуну Стандардног формулара Начин евидентирања података о јавним набавкама (Службени лист РЦГ, број 71/06 и 23/07), на начин што је утврдила да се у том формулару, послије Обрасца Б, додаје нови Образац В - ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОДАТАКА О ДОДИЈЕЉЕНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ (НЕПОСРЕДНИ СПОРАЗУМ)Доwнлоад

29.10.2008.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 29.10.2008.

Дирекција за јавне набавке, у оквиру појачаних активности свих државних органа у областима борбе против корупције и организованог криминала, у складу са Акционим планом за спровођење Програма борбе против корупције и организованог криминала, припремила је практично упутство о начину пријављивања неправилности и незаконитости у поступцима јавних набавки, које је дато у прилогу овог акта.
...Доwнлоад