Manja slova Veća slova RSS
>

Inovirana lista obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG broj 46/06) 26.12.2008.

Datum objave: 26.12.2008 11:17 | Autor: Naslovna strana

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa svojim ovlašćenjem utvrđenim članom 2 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG broj 46/06), Direkcija je u obavezi da ažurira listu obveznika primjene zakona i istu objavi na svojoj internet stranici .
Obveznicima primjene ovog zakona smatraju se:
Državni organi, organi državne uprave, organizacije, ustanove i drugi korisnici sredstava budžeta Crne Gore i drugih javnih sredstava,
Organi lokalne samouprave, organizacije i ustanove koji su korisnici sredstava budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih javnih sredstava,
Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, koje su obrazovane u skladu sa zakonima koji uređuju ove vrste osiguranja,
Preduzeća i druga pravna lica u kojima država ili jedinica lokalne samouprave ili drugi obveznici ovog zakona posjeduju više od 50% akcija ili udjela u strukturi vlasničkog kapitala, ili koja imaju više od polovine članova u organima upravljanja, a koja obavljaju djelatnost od javnog interesa i nemaju industrijski ili komercijalni karakter,
Pravna lica koja za javnu nabavku koriste sredstva koja je kao subvenciju ili garanciju obezbjedila država ili jedinica lokalne samouprave ili drugi obveznik primjene ovog zakona.
Eventualni izostanak određenog pravnog subjekta sa ove liste, a koji je obveznik u skladu sa navedenim određenjima zakona, ne oslobađa istog od primjene ovog zakona.
S tim u vezi potrebno je da obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama obavijeste Direkciju, radi uključenja u listu obveznika.

Direktor,
Mersad Z. Mujević