Manja slova Veća slova RSS
>

OBAVJEŠTENJE 05.12.2008.

Datum objave: 05.12.2008 12:02 | Autor: Naslovna strana

Ispis Štampaj stranicu


SVIM OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Predmet: Obaveza pripreme Plana javnih nabavki i prethodnog raspisa i objavljivanje na nternet stranici Direkcije za javne nabavke

Zakonom o javnim nabavkama (Sl. list RCG, br. 46/06), članom 27, uređena su pitanja koja se odnose na plan javne nabavke i obezbjeđivanje sredstava za javne nabavke.
Saglasno tim određenjima, naručilac može da započne postupak javne nabavke, samo ako je javna nabavka utvrđena u planu javnih nabavki naručioca i ako je za tu nabavku obezbijedio odgovarajuća sredstva koja su raspoloživa za svako plaćanje predviđeno ugovorom.
Svaki naručilac koji u narednoj budžetskoj i poslovnoj godini namjerava da izvrši javnu nabavku, čiji iznos prelazi 100.000 eura, dužan je da donese i objavi, na način predviđen ovim zakonom (utvrđen standardnim formularom - (Sl. list RCG, br. 71/06), plan javne nabavke najkasnije do kraja prethodne godine.
...Download