Manja slova Veća slova RSS
>

O B A V J E Š T E NJ E 05.12.2008.

Datum objave: 05.12.2008 12:00 | Autor: Naslovna strana

Ispis Štampaj stranicu


Predemet: Primjena člana 88 Zakona o javnim nabavkama - rok za podnošenje prigovora u toku postupka javne nabavke m i š lj e nj e.

Direkciji za javne nabavke obratilo se više naručilaca, sa zahtijevom za davanje savjetodavnih i konsultantskih usluga o primjeni člana 88 Zakona o javnim nabavkama u dijelu koji se odnosi na rok za podnošenje prigovora u toku postupka javne nabavke.

S tim u vezi, Direkcija za javne nabavke ukazuje na sljedeće:

Zakonom o javnim nabavkama (Sl. list RCG, br. 46/06), poglavljenm VIII (čl. 86-102) uređena su pitanja koja se odnose na kontrolu primjene Zakona i zaštita prava ponuđača u postupku javne nabavke.

...Download