Manja slova Veća slova RSSPLAN JAVNIH NABAVKI

23.03.2009.

JPU,,SOLIDARNOST,, Ulcinj 23.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009 godinu

...Download

23.03.2009.

JPU,,SOLIDARNOST,, Ulcinj 23.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009 godinu

...Download

23.03.2009.

JPU " Sestre Radović " Kolašin 23.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009. godinu

...Download

23.03.2009.

JPU " Sestre Radović " Kolašin 23.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009. godinu

...Download

23.03.2009.

Agencija za investicije i izgradnju Berana 23.03.2009.

OKVIRNI PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009.godinu

...Download

23.03.2009.

Agencija za investicije i izgradnju Berana 23.03.2009.

OKVIRNI PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009.godinu

...Download

20.03.2009.

OPŠTINA PLUŽINE 20.03.2009.

A M A N D M A N

na Plan javnih nabavki za 2009 godinu

U Planu javnih nabavki za 2009 godinu broj 01- 1323 od 31.12.2008 godine u tabeli koja definiše predmet javne nabavke mijenja se planirani iznos sredstava u sledećim stavkama
- Rashodi za materijal, dodaje se stavka gorivo 14.100,00
pa ukupan iznos javne nabavke roba treba da bude 160.800,00
- Rashodi za usluge, dodaje se stavka održavanje i servisiranje opreme 20.000,00
pa ukupan iznos javne nabavke usluga treba da bude 299.000,00

...Download

20.03.2009.

OPŠTINA PLUŽINE 20.03.2009.

A M A N D M A N

na Plan javnih nabavki za 2009 godinu

U Planu javnih nabavki za 2009 godinu broj 01- 1323 od 31.12.2008 godine u tabeli koja definiše predmet javne nabavke mijenja se planirani iznos sredstava u sledećim stavkama
- Rashodi za materijal, dodaje se stavka gorivo 14.100,00
pa ukupan iznos javne nabavke roba treba da bude 160.800,00
- Rashodi za usluge, dodaje se stavka održavanje i servisiranje opreme 20.000,00
pa ukupan iznos javne nabavke usluga treba da bude 299.000,00

...Download

19.03.2009.

JPVodovod i kanalizacija Kotor 19.03.2009.

AMANDMAN
NA PLANA JAVNE NABAVKE
Za 2009.godinu
U Planu javne nabavke za 2009 g. Br. 436 od 06.02.2009.g. u tabeli koja definiše rashode za usluge dodaje se stavka Usluga revizije- 4.000,00 ,pa ukapan iznos za javne nabavke usluga treba da bude 33.000,00
...Download

19.03.2009.

JPVodovod i kanalizacija Kotor 19.03.2009.

AMANDMAN
NA PLANA JAVNE NABAVKE
Za 2009.godinu
U Planu javne nabavke za 2009 g. Br. 436 od 06.02.2009.g. u tabeli koja definiše rashode za usluge dodaje se stavka Usluga revizije- 4.000,00 ,pa ukapan iznos za javne nabavke usluga treba da bude 33.000,00
...Download