Manja slova Veća slova RSSPLAN JAVNIH NABAVKI

26.05.2009.

JAVNO "KOMUNALNO-STAMBENO" PREDUZEĆE HERCEG NOVI 26.05.2009.

AMANDMAN IV
NA PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009 godinu
Plan javne nabavke objavljen 30.12.2008. se mijenja u dijelu Kapitalni izdaci, Izdaci za opremu sektor puteva, pa sada glasi

...Download

20.05.2009.

RADIO TELEVIZIJA CRNE GORE 20.05.2009.

AMANDMAN I
NA PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009 godinu

Plan javne nabavke br. 01-7901 od 31.12.2008. se mijenja u dijelu III-Kapitalni izdaci, stavka 4.(sredstva planirana za nabavku UPS-a) povećavaju se sa 5.000,00 na 13.000,00 , a u dijelu I - Rashodi za materijal stavka 17. se smanjuje sa 307.000,00 na 299.000,00 ,

...Download

20.05.2009.

Željeznički prevoz Crne Gore AD - Podgorica 20.05.2009.

AMANDMAN br. 2
o dopuni
Plana javnih nabavki Željezničkog prevoza Crne Gore AD - Podgorica za 2009.godinu,


U dijelu Plana KAPITALNI IZDACI - izdaci za opremu dodaje se iznos od 176.000EUR-a, pa ukupan iznos treba da bude 2.826.000 EUR-a.

Takođe se ukupan iznos Plana uvećava za 176.000 EUR-a,te iznosi 10.637.000 EUR -a.

...Download

13.05.2009.

PUTEVI d.o.o. Podgorica 13.05.2009.

AMANDMAN NA
PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2009. GODINU

Plan javne nabavke broj: 117 od 15.01.2009. godine, mijenja se u dijelu Rashodi za radove, gdje se dodaje stavka rekonstrukcija trafostanice NDTS 10 / 0.4 kV 2x630 KVA , čime se mijenjaju i iznosi za radove, pa sada glasi:
...Download

12.05.2009.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o Podgorica 12.05.2009.

AMANDMAN
NA PLAN JAVNIH NABAVKI
za 2009. godinu


Ovim Amandmanom mijenja se Plan javnih nabavki za 2009. godinu u dijelu koji se odnosi na sledeće:

Stavka Kapitalni izdaci, tačka 1.2.1 se mijenja tj. poslije alineje 21. dodaje se alineja 22. i glasi Izgradnja mini zaobilaznice Podgorica faza 2 (most, vijadukt i pristupni putevi). Sredstva za izvođenje ovih radova, u iznosu od 10,000,000.00 , biće obezbijeđena putem kreditnog aranžmana, sa grejs periodom od dvije godine.

...Download

11.05.2009.

OPŠTINA PLAV 11.05.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE OPŠTINE PLAV

Za 2009 godinu


...Download

07.05.2009.

J.P.Vodovod i kanalizacija Podgorica 07.05.2009.

AMANDMAN
NA PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2009.GODINU

U planu javnih nabavki za 2009.godinu ,vrši se sledeća izmjena:
- rashodi za radove, stavka: ,,ugradnja vodomjera sa daljinskim očitavanjem, mijenja se planirani iznos umjesto 380.000,00 iznosi 456.300,00 ,pa sada plan glasi:
...Download

07.05.2009.

JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj 07.05.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009 godinu

...Download