Manja slova Veća slova RSSPLAN JAVNIH NABAVKI

30.01.2009.

Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Podgorica 30.01.2009.

NA PLAN JAVNE NABAVKE
Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
za 2009.godinu
1. U Planu javne nabavke Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2009. godinu brišu se sljedeće stavke:
- u okviru dijela Rashodi za usluge stavka: Sektorska analiza tržišta telekomunikacija i potrošnje stanovništva Crne Gore sa procijenjenom vrijednošću od 55.000,00 eura
- u okviru dijela Kapitalni izdaci stavka: Ostalo sa procijenjenom vrijednošću 50.000,00 eura
Takođe, u okviru dijela Rashodi za usluge stavka Ostale usluge procijenjene vrijednosti 22.000,00 eura, se mijenja i treba da glasi Ostale usluge (ostali poslovni rashodi) procijenjene vrijednosti 22.000,00 eura
Download

30.01.2009.

Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Podgorica 30.01.2009.

NA PLAN JAVNE NABAVKE
Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
za 2009.godinu
1. U Planu javne nabavke Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2009. godinu brišu se sljedeće stavke:
- u okviru dijela Rashodi za usluge stavka: Sektorska analiza tržišta telekomunikacija i potrošnje stanovništva Crne Gore sa procijenjenom vrijednošću od 55.000,00 eura
- u okviru dijela Kapitalni izdaci stavka: Ostalo sa procijenjenom vrijednošću 50.000,00 eura
Takođe, u okviru dijela Rashodi za usluge stavka Ostale usluge procijenjene vrijednosti 22.000,00 eura, se mijenja i treba da glasi Ostale usluge (ostali poslovni rashodi) procijenjene vrijednosti 22.000,00 eura
Download

30.01.2009.

Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva Opštine Danilovgrad 30.01.2009.

OKVIRNI PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009. godinu

...Download

30.01.2009.

Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva Opštine Danilovgrad 30.01.2009.

OKVIRNI PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009. godinu

...Download

29.01.2009.

Montenegro Bonus d.o.o. Cetinje 29.01.2009.

PLAN JAVNIH NABAVKI

Za 2009 godinu

...Download

29.01.2009.

Montenegro Bonus d.o.o. Cetinje 29.01.2009.

PLAN JAVNIH NABAVKI

Za 2009 godinu

...Download

29.01.2009.

JU Druga osnovna škola Budva 29.01.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009

godinu


...
Download

29.01.2009.

JU Druga osnovna škola Budva 29.01.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009

godinu


...
Download

29.01.2009.

OPŠTINA NIKŠIĆ 29.01.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009godinu

...Download

29.01.2009.

OPŠTINA NIKŠIĆ 29.01.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009godinu

...Download