Manja slova Veća slova RSSPLAN JAVNIH NABAVKI

03.03.2009.

Opština Nikšić 03.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009godinu

...Download

03.03.2009.

Opština Nikšić 03.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009godinu

...Download

02.03.2009.

JAVNO "KOMUNALNO-STAMBENO" PREDUZEĆE HERCEG NOVI 02.03.2009.


AMANDMAN I
NA PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009 godinu
Plan javne nabavke objavljen 30.12.2008. se mijenja u dijelu rashodi za materijal, a time i iznosi za nabavku robe, pa sada glasi

...Download

02.03.2009.

JAVNO "KOMUNALNO-STAMBENO" PREDUZEĆE HERCEG NOVI 02.03.2009.


AMANDMAN I
NA PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009 godinu
Plan javne nabavke objavljen 30.12.2008. se mijenja u dijelu rashodi za materijal, a time i iznosi za nabavku robe, pa sada glasi

...Download

27.02.2009.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.02.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009.godinu

...Download

27.02.2009.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore 27.02.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009.godinu

...Download

27.02.2009.

CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI PODGORICA 27.02.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009.godinu

...Download

27.02.2009.

CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI PODGORICA 27.02.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009.godinu

...Download

26.02.2009.

Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Podgorica 26.02.2009.

A M A N D M A N br.2

NA PLAN JAVNE NABAVKE
Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
za 2009.godinu
1. U Planu javne nabavke Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2009. godinu u okviru dijela Rashodi za usluge dodaju se sljedeće stavke:
- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izradi enterijera poslovnog prostora Agencije za elektronske komunikacije sa procijenjenom vrijednošću od 45.000,00 eura
- Stručni nadzor nad izgradnjom objekata daljinski upravljanih kontrolno-mjernih stanica procijenjene vrijednosti 7.500,00 eura
- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenje prostora oko Regionalnog kontrolno mjernog centra procijenjene vrijednosti 4.500,00 eura
Download

26.02.2009.

Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Podgorica 26.02.2009.

A M A N D M A N br.2

NA PLAN JAVNE NABAVKE
Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
za 2009.godinu
1. U Planu javne nabavke Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2009. godinu u okviru dijela Rashodi za usluge dodaju se sljedeće stavke:
- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izradi enterijera poslovnog prostora Agencije za elektronske komunikacije sa procijenjenom vrijednošću od 45.000,00 eura
- Stručni nadzor nad izgradnjom objekata daljinski upravljanih kontrolno-mjernih stanica procijenjene vrijednosti 7.500,00 eura
- Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenje prostora oko Regionalnog kontrolno mjernog centra procijenjene vrijednosti 4.500,00 eura
Download