Manja slova Veća slova RSSPLAN JAVNIH NABAVKI

11.03.2009.

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA PODGORICA 11.03.2009.

AMANDMAN II
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu


U planu javnih nabavki za 2009.godinu broj: 01-87/1 od 20.01.2009.godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:
...Download

11.03.2009.

DIREKCIJA JAVNIH RADOVA PODGORICA 11.03.2009.

AMANDMAN II
na
PLAN JAVNE NABAVKE
po KAPITALNOM BUDŽETU
za 2009.godinu


U planu javnih nabavki za 2009.godinu broj: 01-87/1 od 20.01.2009.godine u tabelarnom pregledu Kapitalni izdaci dodaje se:
...Download

11.03.2009.

JZU Dom zdravlja "Bogdan Vujošević" Ulcinj 11.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009.godinu

...Download

11.03.2009.

JZU Dom zdravlja "Bogdan Vujošević" Ulcinj 11.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009.godinu

...Download

05.03.2009.

GLAVNI GRAD PODGORICA 05.03.2009.

AMANDMAN

NA PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2009. GODINU

U planu javnih nabavki za 2009. godinu, vrše se sledeće izmjene:
- na rashodima za usluge dodaje se pozicija Istražne geološke studije 150.000,00
- na rashodima za radove dodaje se pozicija Rušenje bespravno podignutih objekata 500.000,00 pa sada plan glasi:
...Download

05.03.2009.

GLAVNI GRAD PODGORICA 05.03.2009.

AMANDMAN

NA PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2009. GODINU

U planu javnih nabavki za 2009. godinu, vrše se sledeće izmjene:
- na rashodima za usluge dodaje se pozicija Istražne geološke studije 150.000,00
- na rashodima za radove dodaje se pozicija Rušenje bespravno podignutih objekata 500.000,00 pa sada plan glasi:
...Download

04.03.2009.

J.P. RADIO DIFUZNI CENTAR d.o.o. Podgorica 04.03.2009.

A M A N D M A N

na Plan javnih nabavki za 2009 godinu

U Planu javnih nabavki za 2009 godinu broj: 3326 od 19.12.2008godine, u tabeli koja definiše predmet javne nabavke Rashodi za usluge dodaje se stavka:
- Usluge za geodetsko snimanje lokacija - 20.000,00

pa ukupan iznos treba da bude 20.000,00.

Download

04.03.2009.

J.P. RADIO DIFUZNI CENTAR d.o.o. Podgorica 04.03.2009.

A M A N D M A N

na Plan javnih nabavki za 2009 godinu

U Planu javnih nabavki za 2009 godinu broj: 3326 od 19.12.2008godine, u tabeli koja definiše predmet javne nabavke Rashodi za usluge dodaje se stavka:
- Usluge za geodetsko snimanje lokacija - 20.000,00

pa ukupan iznos treba da bude 20.000,00.

Download

04.03.2009.

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju DOO Podgorica 04.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009 godinu

...Download

04.03.2009.

Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju DOO Podgorica 04.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009 godinu

...Download