Manja slova Veća slova RSSPLAN JAVNIH NABAVKI

13.03.2009.

GLAVNI GRAD PODGORICA 13.03.2009.

AMANDMAN

NA PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2009. GODINU

U planu javnih nabavki za 2009. godinu, vrše se sledeće izmjene:
- na rashodima za usluge dodaje se pozicija Istražne geološke studije 150.000,00
- na rashodima za radove dodaje se pozicija Rušenje bespravno podignutih objekata 500.000,00 pa sada plan glasi:
...Download

13.03.2009.

GLAVNI GRAD PODGORICA 13.03.2009.

AMANDMAN

NA PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2009. GODINU

U planu javnih nabavki za 2009. godinu, vrše se sledeće izmjene:
- na rashodima za usluge dodaje se pozicija Istražne geološke studije 150.000,00
- na rashodima za radove dodaje se pozicija Rušenje bespravno podignutih objekata 500.000,00 pa sada plan glasi:
...Download

13.03.2009.

Univerzitet Crne Gore - Fakultet za pomorstvo u Kotoru 13.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009 godinu

...Download

13.03.2009.

Univerzitet Crne Gore - Fakultet za pomorstvo u Kotoru 13.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009 godinu

...Download

13.03.2009.

Seizmološki zavod Crne Gore 13.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009.godinu


...Download

13.03.2009.

Seizmološki zavod Crne Gore 13.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009.godinu


...Download

12.03.2009.

JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE 12.03.2009.

OKVIRNI PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009 godinu

...Download

12.03.2009.

JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE 12.03.2009.

OKVIRNI PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009 godinu

...Download

12.03.2009.

Univerzitet Crne Gore Biotehnički fakultet Podgorica 12.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009 godinu

...Download

12.03.2009.

Univerzitet Crne Gore Biotehnički fakultet Podgorica 12.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009 godinu

...Download