Manja slova Veća slova RSSPLAN JAVNIH NABAVKI

26.06.2009.

DOM ZDRAVLJA BAR 26.06.2009.

PLAN JAVNIH
NABAVKI DAT U FINANSIJSKOJ KONSTRUKCIJI

ZA 2009 GODINU

...Download

26.06.2009.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice 26.06.2009.

AMANDMAN III

NA PLAN JAVNIH NABAVKI

za 2009. godinu

...Download

26.06.2009.

OPŠTINA BIJELO POLJE Direkcija za izgradnju i investicije 26.06.2009.

A M A N D M A N

na Plan javnih nabavki

za 2009 godinu

...Download

25.06.2009.

JP Aerodromi Crne Gore 25.06.2009.

AMANDMAN br. 1

NA
PLAN JAVNE NABAVKE
ZA 2009. GODINU

...
Download

23.06.2009.

OPŠTINA BUDVA 23.06.2009.

AMANDMAN
NA
PLAN JAVNIH NABAVKI

-za 2009 godinu

...Download

17.06.2009.

GLAVNI GRAD PODGORICA 17.06.2009.

AMANDMAN br. 3

NA PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2009. GODINU

U planu javnih nabavki za 2009. godinu, vrše se sledeće izmjene:
- na rashodima za usluge dodaje se pozicija Bazne studije za potrebe Prostorno urbanističkog plana 810.000,00
pa sada plan glasi:
...Download

17.06.2009.

JZU OPŠTA BOLNICA DANILO I CETINJE 17.06.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009. godinu
NAKON AMANDMANA I

...Download

11.06.2009.

Republički fond za zdravstveno osiguranje Podgorica 11.06.2009.

A M A N D M A N
NA PLAN JAVNE NABAVKE br. 02-4041

1. U Planu javne nabavke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2009. godinu (br. 02-4041) u stavci Medicinska sredstva i potrošni medicinski materijal iz oblasti mikrobiologije umjesto iznosa 530.000,00 eura treba da stoji iznos 710.000,00 eura.

2. Ovaj Amandman stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na internet stranici Direkcije za javne nabavke.


Download

10.06.2009.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o 10.06.2009.

AMANDMAN II
NA PLAN JAVNIH NABAVKI
za 2009. godinu


Ovim Amandmanom mijenja se Plan javnih nabavki za 2009. godinu u dijelu koji se odnosi na sledeće:
Stavka Rashodi za usluge , tačka 2.1 se mijenja, tj. poslije alineje 65. dodaje se alineja 66. i glasi Konsultantske usluge za DUP Sportski centar Morača. Planirana sredstva za ove usluge iznose 20.000,00 .
Stavka Kapitalni izdaci:
- tačka 1.1.1. se mijenja tj. poslije alineje 45. dodaje se alineja 46. i glasi Uređenje terena na lokalitetu na kojem se gradi pogon za izradu voća i povrća u Matagužima, a planirana su sredstva u iznosu od 370.000,00 .
...Download

09.06.2009.

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I JAVNE UPRAVE PODGORICA 09.06.2009.

AMANDMAN NA PLAN JAVNIH NABAVKI ZA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA I JAVNE UPRAVE
ZA 2009. godinu

...Download