Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Актуелности

08.06.2009.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 08.06.2009.

Обавезници примјене Закона о јавним набавкама дужни су да доставе Одлуке и то:
- Одлуку о додјели уговора по свим позивима за јавно надметање
- Одлуку о додјели уговора у преговарачком поступку без претходног објављивања позива за јавно надметање
- Одлуку о набавкама мале вриједности
- Одлуку о поништавању јавног надметања
поред достављања у електронском облику ради објављивања на интернет страници Дирекције, достављају и у писаној форми, потписану од стране овлашћеног лица и снабдјевену печатом надлежног органа.

Доwнлоад

више...
20.05.2009.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 20.05.2009.

АНЕКС ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ СЛУЧАЈЕВИМА КРШЕЊА ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ (н о в и с л у ч а ј е в и )
( Основна информација је објављена на интернет страници Дирекције за јавне набавке 14.10.2008 год.)

...Доwнлоад

више...
16.02.2009.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 16.02.2009.

СВИМ ОБВЕЗНИЦИМА ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Обавјештење

Наручилац је дужан да Дирекцији за јавне набавке ЦГ најкасније до 28.фебруара текуће године достави ИЗВЈЕШТАЈ о уговорима о јавним набакама закљученим претходне године(Члан 84.Став 3.Закона о јавним набавкама).

При томе,сама садржина и форма извјештаја је ближе прописана од стране Министарства финансија а на приједлог Дирекције стандардним формуларима и образцима за евидентирање података о јавним набавкама(Сл.Лист РЦГ бр.71/06,67/08 и 23/07).

Детаљне информације о начину припреме и подношењу извјештаја налазе се у публикацији Водичу кроз систем јавних набавки у Црној Гори са чијом садржином се наручиоци могу упознати и на сајту Дирекције за јавне набавке(www.дјн.влада.цг.yу или www.дјн.гов.ме),а могу се добити и у Дирекцији за јавне набавкеДоwнлоад

више...
15.01.2009.

ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА ИЗВЈЕШТАЈА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2008.ГОДИНУ

СВИМ ОБВЕЗНИЦИМА ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА


Предмет: Обавјештење о обавези достављања извјештаја о јавним набавкама

Законом о јавним набавкама (Службени лист РЦГ, број 46/06) у дијелу који се односи на вођење евиденције о јавним набавкама одређено је да су наручиоци обвезници примјене Закона, дужни да прикупљају и евидентирају одређене податке о додијељеним уговорима о јавној набавци у складу са овим законом, при чему су дужни да податке евидентирају посебно за додјелу уговора о јавним набавкама роба, о јавним набавкама услуга и о јавним набавкама радова.
Наручиоци су такође дужни, да Дирекцији за јавне набавке, најкасније до 28. фебруара текуће (2009) године, доставе извјештај о уговорима о јавним набавкама закљученим претходне године (2008)Доwнлоад

више...
26.12.2008.

Иновирана листа обвезника примјене Закона о јавним набавкама (Сл. лист РЦГ број 46/06) 26.12.2008.

У складу са својим овлашћењем утврђеним чланом 2 став 3 Закона о јавним набавкама (Сл. лист РЦГ број 46/06), Дирекција је у обавези да ажурира листу обвезника примјене закона и исту објави на својој интернет страници

више...