Manja slova Veća slova RSSProjekti

20.03.2009.

OPŠTINA PLUŽINE 20.03.2009.

A M A N D M A N

na Plan javnih nabavki za 2009 godinu

U Planu javnih nabavki za 2009 godinu broj 01- 1323 od 31.12.2008 godine u tabeli koja definiše predmet javne nabavke mijenja se planirani iznos sredstava u sledećim stavkama
- Rashodi za materijal, dodaje se stavka gorivo 14.100,00
pa ukupan iznos javne nabavke roba treba da bude 160.800,00
- Rashodi za usluge, dodaje se stavka održavanje i servisiranje opreme 20.000,00
pa ukupan iznos javne nabavke usluga treba da bude 299.000,00

...Download

19.03.2009.

JPVodovod i kanalizacija Kotor 19.03.2009.

AMANDMAN
NA PLANA JAVNE NABAVKE
Za 2009.godinu
U Planu javne nabavke za 2009 g. Br. 436 od 06.02.2009.g. u tabeli koja definiše rashode za usluge dodaje se stavka Usluga revizije- 4.000,00 ,pa ukapan iznos za javne nabavke usluga treba da bude 33.000,00
...Download

18.03.2009.

JPU NAŠA RADOST HERCEG-NOVI 18.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009 godinu

...Download

18.03.2009.

OPŠTINA TIVAT 18.03.2009.

AMANDMAN na
PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2009 GODINU
U Planu javnih nabavki za 2009. godinu, u tabeli koja definiše predmet javne nabavke dopunjuje se planirani predmet javne nabavke u sledećoj stavci
Robe dodaje se stavka;Nabavka novog vatrogasnog vozila ,vrijednosti 170.000.00 eura
Radovi dodaje se stavka; Radovi na izgradnji otvorenog plivališta i tribina ,vrijednost 400.000,00 eura

Za 2009 godinu
...Download

17.03.2009.

JU OŠ "MLADOST" Kanje, Bijelo Polje 17.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009. godinu

...Download

17.03.2009.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE "KOTOR" 17.03.2009.

AMANDMAN br. 1
Na Plan javne nabavke za 2009 god.

1. U Planu Javne nabavke za 2009 god. Javnog komunalnog preduzeća Kotor
kod pozicije Kapitalni izdaci: stavka 2, izdaci za nabavku vozila ( teretni i putnički program) mijenja se planirani iznos sredstava, tako da umjesto prethodno planiranog iznosa od 100.000,00 , treba da stoji iznos od 135.000,00 .

...Download

16.03.2009.

Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije 16.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009 godinu

...Download

16.03.2009.

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA PODGORICA 16.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009. godinu

...Download

16.03.2009.

OSNOVNI SUD KOTOR 16.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009. godinu

...Download