Manja slova Veća slova RSSProjekti

13.02.2009.

Uprava za vode Crne Gore 13.02.2009.

AMANDMAN II
NA PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009.godinu

Plan javne nabavke br:11/09-0101-39 od 16.01.2009.godine mijenja se u dijelu kapitalni izdaci, a time i iznosi za nabavku usluga i radova, pa sada glasi:

...Download

13.02.2009.

HTP Ulcinjska rivijera AD Ulcinj 13.02.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
ZA 2009.GODINU

...Download

13.02.2009.

GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI 13.02.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009. godinu

...Download

12.02.2009.

Javno Komunalno Zanatsko preduzeće Danilovgrad 12.02.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
ZA 2009.godinu

...Download

12.02.2009.

ZAVOD ZA ŠKOLOVANJE I REHABILITACIJU LICA SA POREMEĆAJIMA SLUHA I GOVORA KOTOR 12.02.2009.

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2009. GODINU
ZAVOD ZA ŠKOLOVANJE I REHABILITACIJU LICA SA POREMEĆAJIMA SLUHA I GOVORA KOTOR

...Download

10.02.2009.

JPVodovod i kanalizacija Kotor 10.02.2009.

PLANA JAVNE NABAVKE
Za 2009.godinu

...Download

10.02.2009.

Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o. Herceg Novi 10.02.2009.

A M A N D M A N br.1

NA OKVIRNI PLAN JAVNE NABAVKE
Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog
za 2009.godinu
1. U planu Javne nabavke Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog za 2009. godinu kod pozicije: Predmet javne nabavke, 3.Radovi, 3.13. Rekonstrukcija Šetališta Pet Danica", mijenja se planirani iznos sredstava, tako da umjesto predhodno planiranog iznosa od 100.000 , treba da stoji iznos od 250.000.- .

2. Osnov za izmjenu plana Javne nabavke predstavlja konačan Predmjer i predračun radova urađen na osnovu prateće projektne dokumentacije sa tehničkim opisom i uslovima izvođenja radova, kao i iznos koji je JP za upravljanje Morskim dobrom CG opredijelilo kao svoje učešće u realizaciji predmetne Rekonstrukcije Šetališta Pet Danica.

3Download

09.02.2009.

JPVodovod i kanalizacija Herceg Novi 09.02.2009.


OKVIRNI PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009. godinu


...Download

09.02.2009.

Uprava za vode Crne Gore 09.02.2009.

AMANDMAN I
NA PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009.godinu

Plan javne nabavke br:11/09-0101-39 od 16.01.2009.godine mijenja se u dijelu kapitalni izdaci, a time i iznosi za nabavku usluga i radova, pa sada glasi:

...Download

09.02.2009.

MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO PODGORICA 09.02.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009. godinu

...Download