Manja slova Veća slova RSSProjekti

13.04.2009.

UCG MEDICINSKI FAKULTET u Podgorici 13.04.2009.


PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009 godinu

...Download

09.04.2009.

OPŠTINA PLJEVLJA 09.04.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009. godinu

...Download

09.04.2009.

Ministarstvo kulture, sporta i medija Podgorica 09.04.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
Za 2009. godinu

...Download

08.04.2009.

JP Parking servis Budva 08.04.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2009 GODINU

...Download

06.04.2009.

JUOŠ "Šunjo Pešikan" Trešnjevo Cetinje 03.04.2009.

Plan javne nabavke za 2009.godinu

...Download

03.04.2009.

JPU Boško Buha" Rožaje 03.04.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE
za 2009. godinu

...Download

01.04.2009.

JZU Dom zdravlja "Budva" Budva 01.04.20009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za _2009_ godinu

...Download

30.03.2009.

Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija Podgorica 30.03.2009.

PLAN JAVNE NABAVKE

Za 2009. godinu

...Download

26.03.2009.

"Pobjeda"a.d. Podgorica 26.03.2009.

A M A N D M A N

NA PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2009 GODINU


U Planu javnih nabavki za 2009 godinu broj 1133 od 23.03.2009 godine u tabeli koja definiše predmet javne nabavke mijenja se planirani iznos sredstava u sledećim stavkama:
- Rashodi za materijal, dodaje se stavka / nabavka roto hartije / - 950.000,00 Eura /,
- Rashodi za materijal, dodaje se stavka / nabavka repromaterijala / - 778.000,00 Eura /

...Download