Manja slova Veća slova RSS

Aktuelnosti

08.06.2009.

OBAVJEŠTENJE 08.06.2009.

Obaveznici primjene Zakona o javnim nabavkama dužni su da dostave Odluke i to:

- Odluku o dodjeli ugovora po svim pozivima za javno nadmetanje
- Odluku o dodjeli ugovora u pregovaračkom postupku bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje
- Odluku o nabavkama male vrijednosti
- Odluku o poništavanju javnog nadmetanja
pored dostavljanja u elektronskom obliku radi objavljivanja na internet stranici Direkcije, dostavljaju i u pisanoj formi, potpisanu od strane ovlašćenog lica i snabdjevenu pečatom nadležnog organa.

Download

više...
20.05.2009.

OBAVJEŠTENJE 20.05.2009.

ANEKS INFORMACIJE O PRIJAVLJENIM SLUČAJEVIMA KRŠENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI (n o v i s l u č a j e v i )
( Osnovna informacija je objavljena na internet stranici Direkcije za javne nabavke 14.10.2008 god.)


...Download

više...
16.02.2009.

OBAVJEŠTENJE 16.02.2009.

SVIM OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Obavještenje

Naručilac je dužan da Direkciji za javne nabavke CG najkasnije do 28.februara tekuće godine dostavi IZVJEŠTAJ o ugovorima o javnim nabakama zaključenim prethodne godine(Član 84.Stav 3.Zakona o javnim nabavkama).

Pri tome,sama sadržina i forma izvještaja je bliže propisana od strane Ministarstva finansija a na prijedlog Direkcije standardnim formularima i obrazcima za evidentiranje podataka o javnim nabavkama(Sl.List RCG br.71/06,67/08 i 23/07).

Detaljne informacije o načinu pripreme i podnošenju izvještaja nalaze se u publikaciji Vodiču kroz sistem javnih nabavki u Crnoj Gori sa čijom sadržinom se naručioci mogu upoznati i na sajtu Direkcije za javne nabavke(www.djn.vlada.cg.yu ili www.djn.gov.me),a mogu se dobiti i u Direkciji za javne nabavkeDownload

više...
15.01.2009.

OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2008.GODINU

SVIM OBVEZNICIMA PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA


Predmet: Obavještenje o obavezi dostavljanja izvještaja o javnim nabavkama

Zakonom o javnim nabavkama (Službeni list RCG, broj 46/06) u dijelu koji se odnosi na vođenje evidencije o javnim nabavkama određeno je da su naručioci obveznici primjene Zakona, dužni da prikupljaju i evidentiraju određene podatke o dodijeljenim ugovorima o javnoj nabavci u skladu sa ovim zakonom, pri čemu su dužni da podatke evidentiraju posebno za dodjelu ugovora o javnim nabavkama roba, o javnim nabavkama usluga i o javnim nabavkama radova.
Naručioci su takođe dužni, da Direkciji za javne nabavke, najkasnije do 28. februara tekuće (2009) godine, dostave izvještaj o ugovorima o javnim nabavkama zaključenim prethodne godine (2008)Download

više...
26.12.2008.

Inovirana lista obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG broj 46/06) 26.12.2008.

U skladu sa svojim ovlašćenjem utvrđenim članom 2 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG broj 46/06), Direkcija je u obavezi da ažurira listu obveznika primjene zakona i istu objavi na svojoj internet stranici

više...